Share:


New Sanrio DIY Scratch Paper Card Kuromi Melody Cinnamaroll Art Craft Scraping Drawing Coloring Painting Book-AD018

【 Product Details 】
Details: 9 pcs scratch art + 1 pcs of stick
Size: 12.5cm X 6 cm

【 Product Features 】
Unleash kids creativity, fun DIY
Can color in the reverse side and read jokes.


 
 

【 Maklumat produk 】
Butiran: 9 keping seni calar + 1 keping kayu
Saiz: 12.5cm X 6 cm

【 Ciri-ciri Produk 】
Cetuskan kreativiti kanak-kanak, DIY yang menyeronokkan
Boleh mewarna di bahagian belakang dan membaca jenaka.

 
 

【产品详情】
详情:9张刮刮画+1根贴纸
尺寸:12.5cm X 6 cm

【产品特色】
释放孩子创造力,趣味DIY
背面可以涂色,可以读笑话。