Share:


New Sanrio DIY Bubble Scratch Paper Card Kuromi Melody Cinnamaroll Art Craft Scraping Drawing Coloring Painting Book-AD017

【 Product Details 】
Title: 9pcs Sanrio  Scatch Art
Details: 9 pcs scratch art + 1 pcs of stick
Size: 12.5cm X 6 cm

【 Product Features 】
Unleash kids creativity, fun DIY
Can color in the reverse side and read jokes.

 
 


【 Maklumat produk 】
Tajuk: 9pcs Sanrio  Scatch Art
Butiran: 9 keping seni calar + 1 keping kayu
Saiz: 12.5cm X 6 cm

【 Ciri-ciri Produk 】
Cetuskan kreativiti kanak-kanak, DIY yang menyeronokkan
Boleh mewarna di bahagian belakang dan membaca jenaka.

 
 


【产品详情】
名称:9 件 Sanrio Scatch Art
详情:9 件刮刮画 + 1 根棍子
尺寸:12.5cm X 6 cm

【产品特点】
释放孩子的创造力,有趣的 DIY
可以在反面涂色并阅读笑话。