Share:


New Sanrio 3D DIY Diamond Art Kuromi Melody Cinnamall Pochacco Hello Kitty Art Craft Birthday Present Gift For Children-AD012

The wood set diamond drawing allow children to stick all pcs of diamond onto the cartoon character they like, after finish it can be one of the decorations. 
Cartoon can be choose

 
 

Lukisan berlian set kayu membolehkan kanak-kanak melekatkan semua keping berlian pada watak kartun yang mereka suka, selepas selesai ia boleh menjadi salah satu hiasan.
Kartun boleh pilih

 
 

木制钻石画让孩子们可以将所有钻石粘贴到他们喜欢的卡通人物上,完成后它可以成为装饰品之一。
卡通可以选择